Štampa na keramici

Print na šoljama, tanjirima, čašama, tacnama, tj. na svim predmetima kojima je osnova keramika je moguća primenom sublimacione tehnike štampe. Ova tehnika se ne zaustavlja samo na keramici. Poliester i predmeti koji imaju sublimacijski premaz su takođe često korišćena osnova za ovu vrstu štampe. Pored gore navedenih predmeta, moguće je štampati na primer i plakete, slagalice, maske za mobilne telefone, itd.