Ostala štampa

Ostale vrste štampe odnose se na sve što nismo mogli da ubacimo u kategorije Papir, Tekstil i Keramika. Ništa manje bitne a zavise isključivo od materijala na kojem se štampaju – od različitih vrsta plastike i stakla do metala, kao i izabrane veličine štampe. U ovoj kategoriji štampe može se koristiti većina tehnika štampe, poput sito-štampe, tampon štampe,  reljefne štampe, itd.