Najbolja ponuda

Brošure

Informativni štampani dokument namenjen opisu proizvoda i usluga. Putem brošure klijentu detaljnije približavate svoje usluge ili proizvode. Vreme i trajanje informisanja sa brošure klijent sam određuje i samim tim bolje pamti prezentovani sadržaj. Brošura, kao promotivni materijal, kod klijenta budi osećaj profesionalizma firme koja predstavlja svoj proizvod ili uslugu. Najčešći oblik brošure je sa jednim ili dva savijanja.

Flajeri

Prilikom prezentovanja konkretnog proizvoda, usluge, cenovnika, ideje, događaja i sl. najbolji način prezentovanja je flajer ili letak. Obično je to jedan list papira, ne presavijen, štampan samo sa jedne strane. Pošto se uglavnom koriste za jednokratne objave, štampaju se na tanjem i manje kvalitetnom papiru. S druge strane, ukoliko je cilj flajera da prikaže ozbiljnost ili glamur, isti se štampa u punom koloru, obostrano i na težem, kvalitetnijem papiru.

Fascikle

Kažemo fascikle, a mislimo na sav promotivni kancelarijski materijal štampan na papirnoj osnovi. Vaš brend pojaviće se na fasciklama, vizit kartama, kovertama, poslovnim pismima, identifikacionim karticama, kalendarima, itd.
Idealan poklon ili promocija vašeg brenda klijentima i  poslovnim saradnicima. Takođe, sa druge strane, sva poslovna pošta i prepiska deluje daleko ozbiljnije i profesionalnije.

Reklame

Print je moguć na bilo koju površinu a menja se samo tehnika štampe: sito, ofset, tampon i sublimaciona štampa.