Digitalna štampa

Digitalna štampa je relativno nova tehnika štampanja i kako joj samo ime kaže – za proces štampanja koriste se štampači povezani na računar ili se u iste ubacuje memorijski uređaj na kojima se već nalazi pripremljen fajl za štampu. Pripremni fajlovi za štampu mogu biti različitih formata i mogu koristiti različite palete boja. Ova stavka je veoma bitna svakom štamparu jer dosta pojednostavljuje sam proces štampe a ne zaostaje (u nekim slučajevima je i bolja) u kvalitetu u odnosu na druge tehnike štampanja.

U korist gore navedenog, brzina štampe i rokovi isporuke su dosta skraćeni što samo pozitivno može da utiče na poslovanje svakog klijenta. Bilo da se štampaju flajeri, brošure, vizit karte, memorandumi, ID kartice, katalozi i drugi reklamni materijal, digitalna štampa je idealna jer se kasnije bilo koja izmena može vršiti odmah a samim tim je i proces štampe jeftiniji.

Digitalna štampa odlična je za štampanje srednjih i manjih tiraža na svim vrstama papira.